FM Broker

Registratie Communicatie

FM Broker is:

  • Een frontoffice programma gebouwd vanuit de praktijk.
  • Nog steeds in ontwikkeling. Alle nieuwe ontwikkelingen zullen in volgende updates worden meegenomen. Suggesties zijn heel welkom.
  • Werkt simpel en eenvoudig. Er zijn geen verplichte invoervelden en gegevens kunnen altijd overschreven worden.
  • Produceert Excel en pdf documenten met gegevens uit de tabellen en werkt direct samen met uw e-mail programma.
  • Geeft standaard toegang tot 5 (online) gebruikers.

FM Broker is flexibel programma en kan op maat worden gemaakt naar de wensen van uw bedrijf. Het programma registreert kandidaten, klanten en vacatures. Brengt deze samen in projecten en verzorgt de communicatie met de betrokken partijen. FM Broker biedt als extra de registratie van manuren per project per week en biedt daarnaast de registratie van gegevens van regelmatig terugkerende projecten.

Voor meer informatie, raadpleeg Vidomax Diensten B.V. of stuur een e-mail naar: (voor techniek) informatie@hmgict.nl of (voor werkwijze en kosten) m.vangulik@vidomax.nl.

Klik hier voor de handleiding van FM Broker.

Screenshot registratie vacatures

Screenshot registratie klanten

Screenshot registratie projecten

Screenshot registratie kandidaten

Screenshot registratie manuren

Screenshot registratie vaste projecten